Medan du ventar på det neste SKAM-klippet: Her er “Bergen by é nydelig” fra kampen i Kristiansund.

Publisert 15/04/2017 av Berge.

Medan du ventar på det neste SKAM-klippet: Her er “Bergen by é nydelig” fra kampen i Kristiansund.