Innflyging over Røkkeløkka med Pappasaft sin Lyon-sang på øret.

Publisert 15/10/2017 av Berge.

Innflyging over Røkkeløkka med Pappasaft sin Lyon-sang på øret.