Pausekaffi. Det trur eg spelarane treng også, for dette var tamt.

Publisert 09/09/2017 av Berge.

Pausekaffi. Det trur eg spelarane treng også, for dette var tamt.