Eg ve ‘kkje være her … Eg ve ‘kkje være her … Eg vil ned til Buda …

Publisert 12/07/2017 av Berge.

Eg ve ‘kkje være her … Eg ve ‘kkje være her … Eg vil ned til Buda …